PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

19 martie 2010

"Fericirea de a cunoaşte calea"

 Din învăţăturile părintelui Arsenie Boca: 
     "Fericirea de a cunoaşte calea" 

          "Toţi oamenii fără deosebire suntem în acelaşi timp  şi fiii oamenilor şi fiii lui Dumnezeu (Ioan 1, 12-13). Adică după trup suntem făpturi pământeşti, iar după duh, făpturi cereşti, care însă petrecem vremelnic în corturi pământeşti (II Corinteni 5,1). De la Dumnezeu ieşim  (I Ioan 5,19) petrecem pe pământ o vreme şi iarăşi la Dumnezeu ne întoarcem. Fericit cine  se întoarce          s-ajungă Acasă, rotunjind ocolul. Aceasta este cărarea."

       "Cine vrea să biruie această primă piedică (lumea) în calea mântuirii, are la îndemână acestea trei: răbdarea, iertarea şi rugăciunea."

      "În rugăciunea cu gândul să fim smeriţi, aducându-ne aminte greşelile noastre şi zicând: "Doamne iartă-i vorbele şi mie faptele."

      "Vremea de amărăciune ţine de obicei cât ţine mândria."

     "Nouă toate necazurile ne vin de la greşeli, nu de la Dumnezeu."

    " Sfânta Scriptură, cartea lui Dumnezeu are literă şi duh. De aceea şi citiri sunt două. Dacă-ţi dezleagă El, Dumnezeu taina ascunsă în litere, te pricepi, dacă nu ţi-o dezleagă, nu pricepi decât litere."

    " Să primim de mai înainte ca bun ceea ce orânduieşte şi face Dumnezeu şi să ne bucurăm de hotărârea Lui , ştiind că  nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, chiar dacă nu pricepem aceasta." 

   "Dacă nu ierţi, nici Dumnezeu nu te iartă. Şi trebuie să iertăm la nesfârşit pe toţi şi din toată inima."

   " Cârmuirea neamurilor tot de sus se face, căci este şi o ispăşire a neamurilor."

  


   

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu