PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

29 august 2014

Când dăruiţi dezinteresat, vă deschideţi spre a exista în spaţiul tuturor posibilităţilorDesi poate pentru unii e greu de inteles, pentru mine a fost si este cat se poate de adevarat! Mi s-au deschis niste orizonturi la care nu aveam cum sa visez. 


"Drumul spre libertate îl reprezintă fapta generoasă. 
Să lucrezi fără să aştepţi nimic în schimb.
Sunteţi doar un instrument în proces.
Nu voi oferiţi.
Când dăruiţi dezinteresat, vă deschideţi spre a exista
în spaţiul tuturor posibilităţilor.
Vă situaţi în locul adevăratei voastre puteri.
Acţionaţi cu înţelepciune!"

                                                     Sri Vasudeva

sursa f.b.

04 august 2014

PSALMUL 22

"Psalmul 22 (în unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23) începe cu versetul: "Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi" ("Domnul este păstorul meu"). Se citeşte pentru orice fel de "poticnire" maladivă, psihică sau somatică."


PSALMUL 22  

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.  
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.  
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.  
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.  
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.  
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.  
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile. 

03 august 2014

PSALMUL 21


1. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia aminte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greşelilor mele.  
2. Dumnezeul meu, striga-voi ziua şi nu vei auzi, şi noaptea şi nu Te vei gândi la mine.  
3. Iar Tu întru cele sfinte locuieşti, lauda lui Israel.  
4. În Tine au nădăjduit părinţii noştri, nădăjduit-au în Tine şi i-ai izbăvit pe ei.  
5. Către Tine au strigat şi s-au mântuit, în Tine au nădăjduit şi nu s-au ruşinat.  
6. Iar eu sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor şi defăimarea poporului.  
7. Toţi cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit-au cu buzele, clătinat-au capul zicând:  
8. "Nădăjduit-a spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voieşte pe el".  
9. Că Tu eşti Cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele.  
10. Spre Tine m-am aruncat de la naştere, din pântecele maicii mele Dumnezeul meu eşti Tu.  
11. Nu Te depărta de la mine, că necazul este aproape, şi nu este cine să-mi ajute.  
12. Înconjuratu-m-au viţei mulţi, tauri graşi m-au împresurat.  
13. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpeşte şi răcneşte.  
14. Ca apa m-am vărsat şi s-au risipit toate oasele mele.  
15. Făcutu-s-a inima mea ca ceara ce se topeşte în mijlocul pântecelui meu.  
16. Uscatu-s-a ca un vas de lut tăria mea, şi limba mea s-a lipit de cerul gurii mele şi în ţărâna morţii m-ai coborât.  
17. Că m-au înconjurat câini mulţi, adunarea celor vicleni m-a împresurat.  
18. Străpuns-au mâinile mele şi picioarele mele.  
19. Numărat-au toate oasele mele, iar ei priveau şi se uitau la mine.  
20. Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi.  
21. Iar Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de la mine, spre sprijinul meu ia aminte.  
22. Izbăveşte de sabie sufletul meu şi din gheara câinelui viaţa mea.  
23. Izbăveşte-mă din gura leului şi din coarnele taurilor smerenia mea.  
24. Spune-voi numele Tău fraţilor mei; în mijlocul adunării Te voi lăuda, zicând:  
25. Cei ce vă temeţi de Domnul, lăudaţi-L pe El, toată seminţia lui Iacob slăviţi-L pe El!  
26. Să se teamă de Dânsul toată seminţia lui Israel.  
27. Că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului,  
28. Nici n-a întors fala Lui de la mine şi când am strigat către Dânsul, m-a auzit.  
29. De la Tine este lauda mea în adunare mare, rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de El.  
30. Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul vii vor fi inimile lor în veacul veacului.  
31. Îşi vor aduce aminte şi se vor întoarce la Domnul toate marginile pământului.  
32. Şi se vor închina înaintea Lui toate seminţiile neamurilor.  
33. Că a Domnului este împărăţia şi El stăpâneşte peste neamuri.  
34. Mâncat-au şi s-au închinat toţi graşii pământului, înaintea Lui vor cădea toţi cei ce se coboară în pământ.  
35. Şi sufletul meu în El viază, şi seminţia mea va sluji Lui.  
36. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină. Şi vor vesti dreptatea Lui poporului ce se va naşte şi ce a făcut Domnul.