PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

31 iulie 2014

PSALMUL 20


1. Doamne, întru puterea Ta se va veseli împăratul şi întru mântuirea Ta se va bucura foarte.  

2. După dorirea inimii lui i-ai dat lui, şi de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el.  
3. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătăţii, pus-ai pe capul lui cunună de piatră scumpă.  
4. Viaţă a cerut de la Tine şi i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului.  
5. Mare este slava lui întru mântuirea Ta, slavă şi mare cuviinţă vei pune peste el.  
6. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul întru bucurie cu faţa Ta.  
7. Că împăratul nădăjduieşte în Domnul şi întru mila Celui Preaînalt nu se va clinti.  
8. Află-se mâna Ta peste toţi vrăjmaşii Tăi, dreapta Ta să afle pe toţi cei ce Te urăsc pe Tine.  
9. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării Tale;  
10. Domnul întru mânia Sa îi va tulbura pe ei, şi-i va mânca pe ei focul.  
11. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde şi sămânţa lor dintre fiii oamenilor.  
12. Că au gândit rele împotriva Ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea.  
13. Că îi vei pune pe ei pe fugă şi cu arcul Tău vei ţinti capul lor.  
14. Înalţă-Te, Doamne, întru tăria Ta, cânta-vom şi vom lăuda puterile Tale. 


PSALMUL 19


l. Să te audă Domnul în ziua necazului şi să te apere numele Dumnezeului lui Iacob.  

2. Trimită ţie ajutor din locaşul Său cel sfânt şi din Sion să te sprijinească pe tine.  
3. Pomenească toată jertfa ta şi arderea de tot a ta bineplăcută să-I fie.  
4. Dea ţie Domnul după inima ta şi tot sfatul tău să-l plinească.  
5. Bucura-ne-vom de mântuirea ta şi întru numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale.  
6. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, cu puterea dreptei Sale.  
7. Îl va auzi pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui.  
8. Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru.  
9. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat.  
10. Doamne, mântuieşte pe împăratul şi ne auzi pe noi, în orice zi Te vom chema.