PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

27 iunie 2012

Ce nu ştiaţi despre...MOINEŞTI

  "Perioada trecută, a ultimului deceniu de secol XX si aproape duzina anilor din cel de'al XXI, s-a dovedit  - înainte de toate – a fi dificilă, iar mai apoi marcată din plin de o acută criză de motivaţie. Peste toate acestea, cel puţin în domeniul turismului, am avut de a face cu incompetenţă managerială, comportament deviant, sau nenumărate dovezi de neînţelegere corectă a unor termeni precum ”proprietate”, “iniţiativa individuală” ori “responsabilitate”.
 Nu aş fi adus acest subiect în discuţie - mai ales între crize - dacă, exprimându-mă într-o uşoară parafrazare a bătrânului Dante, n-aş fi fost lovit de amintirea timpurilor fericite(ale copilăriei) în aceste vremuri de restrişte. În plus, optimist incurabil din fire, nu pot fi total de acord cu Her Goethe atunci când afirmă că ”tot ce se naşte şi devine e menit pieirii”.
Dar despre ce este vorba “în propoziţie”?
În general este vorba despre balneologie, şi pentru a nu fi acuzaţi de globalitarism, de cea românească; în particular este vorba despre o localitate(ca multe altele din România, de altfel), care ar fi putut să fie balneară şi nu este, numele acesteia este Moineşti.  


Vă spune ceva numele acesta: Moineşti?
Dacă da, înseamnă că:
 • Notele mari la: limba şi literatura română, geografie sau istorie şi încă ceva materii v-au fost atribuite corect;
 • Ăsta este oraşul în care ceva vibrează deosebit pentru dumneavoastră;
 • Sunteţi implicat în domeniul petrolului sau tangenţial;
 • Călătoriţi mult;
 • Uneori citiţi presa sau urmăriţi emisiunile de actualităţi;
 • Totuşi nu-i aşa uşor să faci parte dintr-o mişcare “dada” şi cu toate acestea lumea să te înţeleagă;
 • Acum poate, fără a fi lipsit de modestie, aş putea spune că ne cunoaştem;
 • Iar vă amintiţi de colegul plecat în Israel;
 • Câte odată vă doare, tot sau parţial, ceva din sistemul osos şi va amintiţi de vremurile de demult şi Baia Comunală;
 • Iar sunteţi melancolici sau nostalgici.
   Moineştiul este locul în care:
 • în judeţul Bacău se întâlnesc coordonatele geografice de 46°26’latitudine nordică şi  26°29’longitudine estică;
 • altitudinea absolută variază între 425-525 m;
 • se găsea unul dintre puţinele muzee ale petrolului din lume(dat fiind faptul că: încă de la 1440 octombrie 4, Boierul Oana Porcu  - donând moșia Lucăcești mănăstirii Bistrița, in dreptul Pacurii - vorbea de existența petrolului pe aceste locuri, iar la 1716 Dimitrie Cantemir amintea de existenţa petrolului în această zonă);
 • s-a născut Tristan Tzara, iar în vara anului 1909 s-a tratat Ştefan Luchian; 
 • în 1895 doctorul Ştefan Stâncă, iniţiatorul medicini sociale din România, trata la Spitalul Centrului Muncitoresc muncitorii de reumatism cu apa minerală a puţului număru 1;
 • în anul 1934 (după declararea sa ca staţiune balneoclimaterică / Monitorul Oficial nr.146) se înregistrau “la băi”(perioada iunie - septembrie) 311 persoane din afara localităţii; pentru ca în anul 1977 numărul curanţilor era de aproximativ 1000 pe sezon;
 • există un “monument modern” dada şi probabil unul dintre cele mai moderne spitale de urgenţă din ţară;
 • izvoarele minerale sunt o palidă amintire, iar apa preponderent pe Pârâul Gâzului;
 • de mai bine de douăzeci ani un hotel(cu bază de tratament), gata “la roşu”, aşteaptă “împlinirea visului”: activitate turistică în urbe.
Din pacate situaţia nu este singulară. Datele pe care le deţin pun în cadre similare localităţi precum: Amara, Băile Homorod, Bizuşa Băi, Strunga, Vâlcele, Lipova, Sarata Monteoru, Valea Vinului, Băile Rodbav, Lacul Sărat şi chiar altele mai renumite asupra cărora nu voi insista.
Succinta prezentare scoate în evidență, în primul rând că resurse există, apoi că de-a lungul timpului s-au făcut cercetări şi investiţii diverse – de la cele de natură sentimentală până la cele materiale – iar în momentul de faţă sub pavăza demonetizatei expresii “ nu sunt bani dom’le” ne complacem într-o dulce-amară amorţire sau picoteală.  Există oare soluție?
În primul rând e necesară o transformare, care implică iniţiative individuale sau de grup, ce prin acceptare, imitare şi difuzare, vor afecta/influenţa economia, ştiinţa(şi slujitorii ei de la toate nivelurile), cultura şi chiar politica. Inovaţia va reuşi doar în măsura în care există motivaţie pentru satisfacerea, într-un mod specific, a potenţialilor beneficiari. În cel de-al doilea rând forma motivaţiei enunţate, are sorţi de izbândă doar în condiţiile instituţionalizării dreptului de proprietate, a libertăţii de iniţiativă şi a concurenţei.

Acum 77 de ani o decizie(nr.21192 / 5 iunie 1934) a Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale publicată într-un Monitor Oficial(nr.146) acorda Moineştiului statutul de staţiune balneoclimaterică. Astăzi o fostă posibilă emblemă a "oraşului petrolului şi florilor de romaniţă", se ruinează pe zi ce trece.
Trebuie să remarcăm, însă, preocuparea edililor în a "resuscita" vechea staţiune. Poate în 2034 Moineştiul va fi mai mult decat a fost vreo dată. Primii paşi se fac de acum..."
"În ceea ce mă priveşte sunt încrezător şi optimist cât exist."


                                          prof. Puiu Nistoreanu (Moineşteanu)  
                                                                       (de aici)

                                                                 

2 comentarii: