PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

29 iunie 2010

Ion Luca Caragiale la "Gimnasiul Sf. Petru şi Paulu"

     O scurtă biografie a lui Ion Luca Caragiale luată din "Monografia oraşului Ploeşti" scrisă de M. Sevastos şi apărută pe la 1938. Am să scriu exact ca acolo, să nu ziceţi că am greşit eu.

      
       " I. L. Caragiale s'a născut în 1852, Ianuarie 29, în satul Haimanale din judeţul Prahova.
         N-a făcut studii regulate.
        Îl întâlnim ca elev al Liceului Petru şi Pavel din Ploeşti. (actual Colegiul Mihai Viteazu)
                
                         MATRICULULU
             Gimnasiului Sf. Petru şi Paulu din Ploeşti 
                  pre anulu şcolariu 1866-1867
              
             Caragiale Ioane
                  născut la anul 1852, luna Ianuarie 29
                  profesiunea părinţilor advocatu
                  de naţiune romanu
                  de religiune christu orthod.
                  născut în Haimanale
                  corespondentul Parenţii
                 Locuinţa în mahalaua St. Voievozi
                 strada Dinescu No. 90
            
              Româna şi Latina scris 4, oral 7; Matematica scris 10, oral 10

                            
   1. Alexiu Ioane..........................desertatu
   2.Carageale Ioane........................clasif. al 5-lea între 8 şcolari
    3. Ciocăneanu Constantin............. 
    4. Constantinu Eraclea..................desertatu
   5.Constantinescu Nicolaie.............Eliminatu din toate gymnasiele şi Lyceele din ţerră 
                   
......................................................    
       A ocupat mai multe funcţiuni şi a fost director al Teatrului Naţional din Bucureşti.
      În ultimii ani ai vieţii sale a trăit în străinătate, la Berlin, unde a şi murit (1912).
      Şi-a publicat operele în "Convorbiri Literare". A scris mai multe comedii: Noaptea Furtunoasă, Scrisoarea Pierdută şi o dramă Năpasta, care i-au adus gloria de cel mai mare scriitor dramatic al literaturii noastre. A scris şi nuvele: Păcat, O făclie de Paşti, precum şi multe schiţe adunate în diferite volume, ("Momente") în care se arată tot aşa de mare prozator caşi dramaturg.
      O ediţie complectă a operelor lui s'a publicat în 1908 în trei volume."    
      

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu