PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

25 ianuarie 2011

Sfântul Grigorie de Nazianz

     Astăzi 25 ianuarie este pomenit Sfântul Grigorie de Nazianz (cunoscut şi sub numele de Sfântul Grigorie Teologul).
     Preotul Ioan Andrioaie a cărui biografie o găsiţi în articolul "La mulţi ani-Părinte!" a urmat cursurile Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamţ, apoi Institutul Teologic de grad Universitar din Bucureşti unde a obţinut licenţa în patrologie, cu tema "Concepţia Sfântului Grigorie de Nazianz despre preoţie şi realizarea ei în viaţa sa", la distinsul P.C. Pr. prof. I.G.Coman.  
   
Această lucrare este prezentă şi în cartea dumnealui "Pe drumul vieţii. În slujba lui Dumnezeu şi a oamenilor". 
    
Din capitolul "Încheierea-Sfântul Grigorie de Nazianz, ca exemplu pentru preoţii de azi":
  "Sfântul Grigorie de Nazianz a fost unul din cei mai mari părinţi bisericeşti, care a trăit preoţia prin faptă şi cuvânt, aşa cum o cere Biserica creştină. 
   Sfântul Grigorie Teologul este un scriitor de mâna întâi a perioadei a doua patristicedin secolul al IV-lea, care a scris în toate genurile literare ale timpului.
    Este unul din cei mai mari teologi ai secolului IV, de aceea sinoadele III şi IV ecumenice l-au proclamat "Cel mare" şi "Teologul".
     Tratatul său despre preoţie rămâne una din cele mai adânci şi frumoase opere ce s-a scris vreodată despre sublimitatea, greutatea şi răspunderea preoţiei. Acest tratat stă la baza tratatului despre preoţie al Sfântului Ioan Gură de Aur.
     După Mântuitorul Iisus Hristos, preoţia Sfântului Grigorie de Nazianz rămâne exemplu pentru preoţia tuturor veacurilor, în ceea ce priveşte modul cum a ştiut acest sfânt părinte să poarte pe umerii săi şi să preţuiască această sfântă misiune şi cum a ştiut el s-o realizeze în viaţa sa, astfel ca să rămână pildă vie tuturor preoţilor care-i slujesc lui Domnului şi care-l mărturisesc pe Hristos, Mântuitorul."  
         

Mai multe despre părinte şi ceea ce am scris din cartea dumnealui găsiţi la: "etichete-preot Ioan Andrioaie".   

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu