PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

29 august 2013

Locuri de vizitat în Dobrogea (II)

Murftlar - punct turistic Murfatlar - Crama Murfatlar
Valul de piatră sec. X.
Ansamblul Bisericuţelor de cretă " Dealul Tibişir", pe malul de S al canalului Dunăre- Marea Neagră sec X-XI. (nevizitabile).
Turn de piatră la NE de oraş.
Rezervaţia Fântâniţa- Murfatlar - suprafaţă de 19,70 ha,  
Biserica "Naşterea Maicii Domnului" 1903.
Casa Stamatopoulos (1899), Aleea Fântâniţei 11.
Conacul Mihail Kogălniceanu, azi Grădiniţă, Aleea Margaretei 8.
Casa Omer Bechir Bey str. Matei Corvin 2. sf. sec.XIX.
Complex case sec. XIX Aleea Fântâniţei 3,9.

Cobadin - Muzeul tătăresc Zulfie Totay

Adamclisi - Cetatea Adamclisi
Monumentul triumfal Tropaeum Traiani ridicat între 106-109d.Hr., cinsteşte victoria obţinută de împăratul Traian asupra dacilor, în 102 d. Hr.
 Altarul roman de la Adamclisi - comuna Adamclisi
Muzeul Arheologic Adamclisi.

Băneasa - Aşezare romană, cimitir getic.
Pădurea Canaraua Feti - comuna Băneasa - Rezervaţie naturală, zoologică şi botanică.
Cetatea Hisarlâc - comuna Dobromir.

Ion Corvin - Fortificaţie de plan poligonal, Între Cuzgun şi Aliman 
Epoca romană
Val de pământ.
Mănăstirea şi Peştera "Sf. Ap. Andrei"
Izvorul "Sf. Ap. Andrei"
Pădurea Mihai Eminescu.
Cişmeaua Mihai Eminescu

Deleni - Situl arheologic sec. I-III p. Chr. Epoca romană.
Pereţii calcaroşi de la Petroşani, sat Petroşani- Rezervaţie a biosferei, geologic, zoologic, ştiinţific.

Oltina - Situl arheologic "Cetatea Altinum", "Dealul Măciuca"
Cuptoare de ars ceramică sec. IV-VI p. Chr. Epoca romano-bizantină
Podişul Oltinei, dealul Urluiului, râul Valea Mare.

Ostrov- Mănăstirea Dervent 1938
Situl arheologic Cetatea Durostorum
Cetatea bizantină Vicina din Insula Păcuiul lui Soaresec. X-XV
Epoca medievală timpurie- necesită ambarcaţiune.
Lacul Bugeac
Rezervaţia Pădurea Esechioi - Rezervaţia naturală, zoologică şi botanică.

Partea I aici.

1 comentarii: