PACE VOUĂ! SHALOM ALEIHEM! SALAM ALEYKOM!

04 august 2014

PSALMUL 22

"Psalmul 22 (în unele Biblii, este numerotat ca Psalmul 23) începe cu versetul: "Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi" ("Domnul este păstorul meu"). Se citeşte pentru orice fel de "poticnire" maladivă, psihică sau somatică."


PSALMUL 22  

1. Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.  
2. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit.  
3. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui.  
4. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti.  
5. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat.  
6. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic.  
7. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile. 

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu